Werknemersschadeverzekering

De Werknemersschadeverzekering (WSV) dekt de schade van een werknemer als gevolg van ongevallen die werk gerelateerd zijn. De WSV geldt als een aanvullende dekking. Dat betekent dat de WSV dekking  biedt als de Beroeps- of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet of niet geheel tot uitkering komt.

De verzekering vergoedt (tot maximaal het verzekerd bedrag) de daadwerkelijk geleden personen- en zaakschade als gevolg van een arbeidsongeval.

De werkgever gaat de verzekeringsovereenkomst aan en wordt aangemerkt als verzekeringnemer. De verzekerden zijn de werknemers van verzekeringnemer en de in het bedrijf tewerkgestelde uitzendkrachten, stagiairs, ondergeschikten, vrijwilligers, het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW of wat volgens jurisprudentie als ingeleend personeel wordt gezien en de DGA met een minderheidsbelang, de DGA met een meerderheidsbelang dat  binnen de organisatie van verzekeringnemer over personeel beschikt. Daarnaast worden als verzekerden aangemerkt gedetacheerden, freelancers en vennoten voor zover sprake is van een gezagsverhouding t.o.v. verzekeringnemer. 

Bekijk hier het verschillenoverzicht tussen de WEGAS en WSV...