Werkwijze

Een persoonlijke benadering staat bij DSV voorop. Als opdrachtgever heeft u uw eigen, vaste accountmanager die bekend is met uw onderneming en de daarmee samenhangende risicofactoren. Daarnaast maakt u veelal ook kennis met de personen die binnen ons kantoor belast zijn met de behandeling van uw dossier.


Korte lijnen

Wij hebben een ‘platte’ organisatie met korte communicatielijnen zodat het mogelijk is om snel toegang te krijgen tot specialisten op allerlei deelgebieden. Wij bemiddelen geheel onafhankelijk van derden en streven altijd naar een adequate en voor u passende verzekeringsoplossing. Hiervoor hebben wij medewerkers in dienst die producten ontwikkelen voor bedrijfsgerichte en op maat gemaakte verzekeringsdekkingen, gebruik makend van een selectie van preferente verzekeraars. Deze selectie hebben wij samengesteld op basis van onze jarenlange ervaring en marktkennis. Ook toetsen wij periodiek de solvabiliteit van deze verzekeraars. U wilt tenslotte niet dat u geen schadevergoeding krijgt als u onverhoopt wel een keer een schade heeft. Ondertussen houden wij uiteraard ook rekening met de financiële draagkracht van uw onderneming zodat u door de betaling van de verzekeringspremies niet in financiële problemen raakt. Wij verzorgen ook de financiële- en administratieve afhandeling van alle soorten polissen en schades naar enerzijds de verzekeraars en anderzijds naar uw onderneming.


Continuïteit

De continuïteit van uw organisatie staat bij ons voorop en een eventuele schade handelen wij snel en adequaat voor u af. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met u én met gespecialiseerde bedrijven (expertisebureaus, schoonmaak- en opruimingsbedrijven etc.), die in zo'n situatie weten wat goed is voor uw onderneming en ervoor zorgdragen dat u op zo kort mogelijke termijn uw normale werkzaamheden weer kunt uitvoeren.

Ook als alles goed gaat, onderhouden wij regelmatig contact met u. Hierdoor blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in uw organisatie en kunnen wij adequaat inspelen op relevante veranderingen.


Onze beloning

De beloning voor onze dienstverlening bestaat in het algemeen uit een provisie die wij ontvangen van de verzekeraars waar wij de verzekeringen van onze relaties hebben ondergebracht. Deze provisie vormt onderdeel van de premie die in rekening wordt gebracht. In bepaalde gevallen of voor bijzondere diensten kan een afzonderlijke vergoeding (fee) in rekening worden gebracht. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een separate dienstverleningsovereenkomst.