Privacy

De persoonsgegevens die wij van u krijgen gebruiken wij bij ons advies en bemiddeling. Wij vinden privacy een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. U kunt er dan ook op rekenen dat wij uiterst zorgvuldig -conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)- met uw gegevens omgaan.

Wij hebben verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend en delen wij uw persoonsgegevens alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In onze privacyverklaring geven wij meer duidelijkheid over wat wij met persoonsgegevens doen.

Download hieronder onze privacy kaart en privacyverklaring: