Datalekken en cybercrime

Persoonlijke gegevens worden in steeds meer databanken van bedrijven en de overheid opgeslagen. De kans dat die gegevens door een datalek in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, wordt hiermee steeds groter. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden (cybercrime: inbraak in een databestand door een hacker), maar een uitgeprinte klantenlijst kan evengoed een datalek vormen. Slachtoffers worden hiervan niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken veroorzaakte identiteitsfraude een groeiend probleem is.

De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 een Wetsvoorstel aangenomen dat een meldplicht voor datalekken regelt per 1 januari 2016. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Ook de betrokkene moet geïnformeerd worden. Als er geen melding wordt gedaan kan dit bestraft worden met een bestuurlijke boete van het CBP.

Als eerste is het natuurlijk van belang dat de databeveiliging van een bedrijf goed op orde is. Door het treffen van technische en organisatorische maatregelen kan het risico zoveel mogelijk worden beperkt. Maar cybercriminaliteit is tegenwoordig aan de orde van de dag, de ontwikkelingen gaan in een rap tempo en de vraag rijst dan ook steeds meer in hoeverre het risico van cybercrime verzekerbaar is. Voor het antwoord hierop verwijzen wij u naar een informatiebrochure van het Verbond van Verzekeraars... Ondanks dat deze informatie dateert van oktober 2013 biedt het een helder inzicht in de risico’s en de mogelijkheden. Houdt er rekening mee dat bovengenoemd Wetsvoorstel nog niet is opgenomen in de tekst van deze brochure.

Wij blijven ons verdiepen in deze materie en de eventuele verzekeringsoplossingen. Voor de meest actuele informatie kunt u dan ook het best contact met ons opnemen. Belt u hiervoor naar 035 - 751 79 51.

Op de website van www.mediapolis.nl hebben wij eerder aandacht besteed aan het onderwerp Cybercrime. Klik hier om dit bericht te lezen...

Bron:
CBPweb...

Maarten Dulmus

Reacties

Herman Turkenburg13 Juni 2017
Hi Maarten, misschien kunnen wij via Reownit B.V. (ben ik mede-eigenaar) je helpen met een USP richting jouw klanten door een superveilige oplossing op basis van blockchain technologie aan te kunnen bieden. Eens een vrijblijvende kennismaking organiseren? Wij zitten zelf ook in Hilversum, dus om de hoek. Groet, Herman
reageer

Laat je reactie achter