Overige zakelijke verzekeringen

Er zijn veel meer zakelijke verzekeringen dan degene waar wij aandacht aan besteden op deze website. Op deze pagina gaan we nog kort in op een aantal verzekeringen. Wilt u meer informatie over deze verzekeringen, neemt u dan contact met ons op...

Welke verzekeringen voor uw bedrijf noodzakelijk zijn hangt af van de risico's en uw wensen. Daarom beginnen wij altijd met het stellen van de juiste vragen en maken wij een uitgebreide inventarisatie van uw bedrijfsrisico's. Daarna krijgt u een deskundig advies over de juiste verzekeringen voor uw bedrijf en kunt u zelf bepalen welke risico's u af wilt dekken.

Als ondernemer wilt u geen onnodige risico's lopen. Het afsluiten van verzekeringen is dan ook een goede oplossing om uw onderneming te beschermen, bepaalde risico's kunt u gewoonweg niet zelf dragen.

De verzekering is naar uw wens en situatie samen te stellen. Ook bij zware of complexe risico's bent u bij ons aan het juiste adres. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om uw specifieke risico's zo optimaal mogelijk af te dekken. 

Glas- en lichtreclameverzekering

Een glasverzekering biedt dekking tegen het risico van breuk. Het moet hierbij gaan om glas dat de functie heeft om licht door te laten en als zodanig onderdeel is van het gebouw. Glas dat niet aan deze omschrijving voldoet zoals bijv. spiegels zal evenals bewerkt glas afzonderlijk meeverzekerd moeten worden. Tevens worden de kosten van het tijdelijk afdichten vergoed.

De glasverzekering keert in principe in natura uit. Dat wil zeggen dat de maatschappij voor vervanging van het gebroken glas zorgt. Zij beschikt daartoe over een eigen landelijk netwerk van glasherstelbedrijven. In geval van schade belt u het speciale servicenummer en de vervanging van het glas wordt voor u geregeld.

Wij adviseren de huurovereenkomst te controleren over de wederzijdse (verzekerings-) verplichtingen in geval van ruitbreuk.

De lichtreclameverzekering biedt een specifieke dekking voor schade aan deze installaties.

Cybercrime

Alhoewel daar zo af en toe wel wat over in het nieuws komt, blijft dit een relatief onbekend en onderbelicht risico. Natuurlijk zijn de meeste computers voorzien van een virusscanner of heeft u (al dan niet extern) een netwerkbeheerder die uw computersystemen bewaakt tegen cyberaanvallen. Toch worden bedrijven en instanties steeds vaker het doelwit van cybercriminelen. Niet alleen de grote bedrijven, maar ook kleinere en middelgrote bedrijven worden slachtoffer van hackers.

Lees verder...

Machinebreukverzekering

Het is verstandig een machinebreukverzekering af te sluiten als uw bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van machines. Deze verzekering dekt de schade aan machines, onafhankelijk van de schadeoorzaak, ook door menselijk menselijk falen. De schade die ontstaat als gevolg van de machinebreuk is niet op deze verzekering gedekt, hiervoor heeft u een speciale bedrijfsschadeverzekering nodig.

Milieuschadeverzekering (MSV)

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor is momenteel ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemingen niet (meer) verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade.

Het risico van milieuschade wordt vaak onderschat en vergeten om te verzekeren. De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, bijvoorbeeld door brand (lees gevolgschade door bluswater) dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

Een belangrijk voordeel van een milieuschadeverzekering is dat ook de saneringskosten van de eigen (grond) locatie is verzekerd. Daarnaast is milieuschade bij derden meeverzekerd.

De milieuschadeverzekering kent een zeer brede dekking:

 • Saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden;
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest;
 • Onderzoekskosten;
 • Bereddingskosten;
 • Kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
  • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

De MSV biedt keuze uit verschillende soorten polissen. Er wordt binnen de MSV onderscheid gemaakt tussen bedrijven die op een vaste locatie werkzaam zijn en bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren bij derden. Beide bedrijven kunnen vervolgens kiezen uit een aantal dekkingsmogelijkheden. Zo kan elk bedrijf precies dat risico verzekeren dat hij werkelijk loopt. De MSV biedt dus maatwerk.

Voor bedrijven met een vaste locatie van het eigen bedrijf is er de Rubriekenpolis met een basisrubriek voor dekking tegen milieuschade door brand, ontploffing en blikseminslag, een uitgebreide evenementenrubriek voor schade door storm, luchtverkeer, aanrijding, omvallen van bomen e.d. en een Toprubriek tegen van buiten komende onheilen alsmede een dekking voor eigen gebrek.

De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening.

Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken. Wanneer er sprake is van een milieuschade bent u veelal overgeleverd aan diverse instanties die zich bemoeien met het in kaart brengen en opruimen van de milieuschade.

De MSV-polis dekt geen schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde. Bestaande verontreiniging is evenmin verzekerd en dat geldt ook voor schade als gevolg van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Een MilieuSchadeVerzekering biedt dekking voor schade als gevolg van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Dat geldt niet uitsluitend voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of bedrijven met een tankopslag maar kan ook ontstaan tijdens de werkzaamheden op locatie of als gevolg van een brand ontstaan door bluswater of het vrijkomen van asbest.

Deze verzekering dient als aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie is terug te vinden op de site van de Nederlandse Milieupool. Indien u meer informatie of een offerte wenst te ontvangen dan vernemen wij dat graag.

CAR-verzekering (voor bouw risico’s)

Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d.) Tijdens zo’n proces ontstaan dan ook vaak onvoorziene schaden en is het niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is. De CAR-verzekering biedt financiële zekerheid voor alle bij een bouwproject betrokken partijen voor materiële schaden die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan. Vraag ons om meer informatie...

Rechtsbijstandverzekering

Zakelijke conflicten worden steeds vaker aan de rechter voorgelegd. De kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is geen overbodige luxe als u de hoge kosten van juridisch advies wilt voorkomen.

Met een rechtsbijstandverzekering weet u zich altijd verzekerd van een team van juridisch specialisten dat voor uw belangen opkomt. Ook als u bijvoorbeeld problemen heeft met een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer een klant weigert een rekening te betalen, kan de zakelijke rechtsbijstandverzekering hulp bieden. De rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor juridische hulp bij vrijwel alle activiteiten van een bedrijf. De verzekering is modulair opgebouwd waardoor je gericht kunt kiezen voor bepaalde dekkingsonderdelen. Vraag ons om advies...

Kredietverzekering

De kredietverzekering biedt dekking voor het risico dat debiteuren hun facturen niet betalen. Daarnaast kun je in de database van de verzekeraar actuele bedrijfsinformatie over kredietwaardigheid opvragen en nemen zij de incassoprocedure over. Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact met ons opnemen...

Fraude en/of geldverzekering

De geldverzekering biedt dekking voor schade door verlies of beschadiging van geld of geldswaardige papieren of vals geld. De dekking is van kracht tijdens verblijf op de eigen vestiging, de bank, in de woning van een medewerker of tijdens transport. De fraudeverzekering biedt onder meer dekking voor fraude van de eigen medewerkers, waaronder computerfraude.

Evenementenverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor het risico van afgelasting, opschorting, onderbreking, voortijdige beëindiging van een evenement. De dekking is modulair opgebouwd zodat ook extreme weersomstandigheden en de uitval van personen verzekerbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om de materiële schade aan (al dan niet gehuurde) apparatuur, rekwisieten, sets, garderobe en andere facilitaire zaken mee te verzekeren. Indien er gasten, bezoekers of andere genodigden zijn is het raadzaam een ongevallenverzekering voor deze personen af te sluiten. Alhoewel deze verzekering ook op doorlopende basis is af te sluiten zijn wij er voorstander van dit specifiek per evenement te beoordelen.