Bedrijfsrisicoscan

Iedere onderneming loopt risico’s, uw onderneming ook. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met die risico’s.


Breng de risico's van uw bedrijf in kaart

Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort. De bedrijfsrisicoscan van DSV Verzekeringen geeft u een helder antwoord op de vragen:

  • Welke risico's loopt uw bedrijf?
  • Waarop hebben deze risico's betrekking?
  • Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals verplichtingen niet na kunnen komen, schade aan uw imago e.d.) als dit risico werkelijkheid wordt?
  • Wat is de kans dat het risico zich manifesteert?
  • Kunt u de gevolgen van een dergelijk risico zelf dragen?
  • Wilt u advies over het onderbrengen van deze risico's bij verzekeraars?

Bedrijfsrisicoscan

Met de bedrijfsrisicoscan brengen wij uw verzekeringskosten en verzekeringsdekking in balans. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden,  klik hier... of bel 035-7517951.