Verzekeringen voor de werkgever

Verzekeringen zijn een belangrijke en noodzakelijke kostenpost voor de ondernemer. Met verzekeringen worden risico's afgedekt die van te voren niet waren te overzien. Denk aan arbeidsongeschiktheid of overlijden. Een zelfstandig ondernemer heeft niet de voordelen van het werkgeversgedeelte bij bijvoorbeeld pensioenopbouw, kinderopvang of ziektekosten. Alles moet uit eigen zak komen. Veel kosten zijn echter inkomensgerelateerd. Hieronder vindt u informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wilt u meer informatie over verzekeringen voor de werkgever, neemt u dan contact met ons op...

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Omdat u, als ondernemer, niet kunt terugvallen op sociale verzekeringen is het belangrijk om uw risico's en de gevolgen van een eventuele arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Als u door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen uw inkomsten of een deel daarvan weg. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert dan elke maand uit. Kijk bij deze verzekering goed naar de opties. Is het wel gewenst dat er doorbetaald wordt tot het 65e of 67e levensjaar? Een eigen risico kan de premie flink drukken. Er is dan een periode die zelf opgevangen moet kunnen worden.