Hoge claims bij milieuaansprakelijkheid

Gevaarlijk stoffen die nodig zijn in het productieproces, aanwezigheid van asbest in het bedrijfsgebouw. Het zijn risico’s die in geval van brand of een ongeluk ernstig kunnen uitpakken voor uw bedrijf en voor anderen.
Onlangs verscheen een rapport van de overheid waaruit bleek dat 60% van de risicovolle bedrijven in Nederland de veiligheidsregels in 2011 niet goed nageleefd hadden. Van de 348 geïnspecteerde bedrijven was er bij 203 sprake van één of meer overtredingen. Sinds de brand bij ChemiePack is de aandacht voor veiligheid toegenomen. En terecht, want de risico’s zijn groot.

Beheers de risico’s
Uw eigen bedrijf kan bij calamiteiten flinke schade oplopen en noodgedwongen het productieproces stil moeten leggen. Maar ook omwonenden en het milieu lopen gevaar, vooral als er zich in uw bedrijf gevaarlijke stoffen bevinden. Überhaupt geldt voor veel bedrijven dat bij brand milieugevaarlijke stoffen vrij kunnen komen. De claims bij milieuschade kunnen hoog oplopen en de continuïteit van uw bedrijf op het spel zetten. Milieurisico’s moet u daarom koste wat het kost beheersen.

Analyse en advies
Welke wettelijke verplichtingen heeft u als bedrijf wanneer het gaat om milieuveiligheid? En hoe kunt u zich het beste verzekeren om de kosten van een hoge schadeclaim vergoed te krijgen? Neem contact op met ons kantoor om deze vragen te bespreken. Wij maken graag een bedrijfsanalyse om de risico’s vast te stellen en adviseren u daarna over passende verzekeringen.

Reacties

Laat je reactie achter