Investeren in arbeidsomstandigheden loont

Van de Nederlanders is 92% tevreden met de eigen arbeidsomstandigheden, tegen 84% Europees gezien. Dat is mooi nieuws want goede arbeidsomstandigheden leveren geld op.
Uit onderzoeken van CBS en TNO blijkt dat er binnen Nederlandse bedrijven veel aandacht is voor arbeidsomstandigheden en dat dat positief uitpakt. Sectoren die meer aandacht besteedden aan arbeidsomstandigheden en eenvoudiger regels, hebben €450 miljoen bespaard. Het ziekteverzuim is gedaald tot 4,3% en sinds 2004 stabiel. Het aantal ernstige en dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds 2008 elk jaar. Werknemers kunnen in betere arbeidsomstandigheden bovendien langer gezond en productief werken. Een hogere arbeidsproductiviteit dus en dat is goed voor uw bedrijfsresultaten.

Arbodienst en verzekeren
U als werkgever heeft een groot belang bij een gezonde en veilige werkomgeving. Door goede samenwerking met een arbodienst kunt u de werkomstandigheden optimaliseren Een arbodienst adviseert u over verzuimbeleid en verbetering van de arbeidsomstandigheden en kan een re-integratieplan voor zieke werknemers opstellen. Daarnaast kunt u de financiële risico's van ongevallen en verzuim beperken door goede verzekeringen af te sluiten.

Advies
Neem gerust contact op met ons kantoor voor advies over een uitgekiend pakket aan verzekeringen op het gebied van ongevallen, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de werknemer. Wij gaan zorgvuldig na welke oplossingen voor uw bedrijf relevant zijn.

Reacties

Laat je reactie achter