Ontslag volgens de regels

Het ondernemerschap heeft zijn minder leuke momenten. Bijvoorbeeld als u iemand wilt ontslaan. Voorkom misverstanden en rechtszaken en ontsla volgens het boekje.
Hoe voorkomt u conflicten over ontslag?

  • Leg de resultaten van functioneringsgesprekken vast. U kunt dan bewijzen waarom ontslag wegens slecht functioneren gerechtvaardigd is.
  • Alleen ernstige misdragingen van een medewerker zijn een geldige reden voor ontslag op staande voet, een boze bui niet.
  • Spreek een proeftijd schriftelijk af. Ontslaat u een nieuwe werknemer tijdens een mondeling afgesproken proefperiode, dan maakt u voor de rechter geen kans.
  • Als u in drie jaar tijd drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd sluit, pas dan op. Een vierde arbeidsovereenkomst betekent dat de persoon in vaste dienst komt.
  • Is uw werknemer ziek of zit hij in de WIA, dan mag u hem niet ontslaan. Dat geldt ook voor werkneemsters die zwanger zijn.
  • Ontsla pas iemand als de ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf binnen is, anders is het ontslag niet geldig en kan uw werknemer naar de rechter stappen en een schadevergoeding eisen.
  • Houd rekening met de wettelijke opzegtermijn (kan zelfs 4 maanden zijn). U bent daaraan gehouden als daarover in uw cao's geen aparte afspraak staat of u niet valt onder een cao.
  • Als een medewerker zelf ontslag neemt, laat hem dan een schriftelijk verklaring opstellen waarin staat u het daar beiden over eens bent en dat u beiden uit vrije wil ondertekent. Wijs de werknemer in deze verklaring op de consequenties van dat ontslag (bijvoorbeeld: geen WW uitkering). Vergeet niet te ondertekenen.


Ontstaat er door het ontslag toch een arbeidsconflict, zorg dan dat u terug kunt vallen op een rechtsbijstandsverzekering. Neem contact op met ons kantoor voor een passend advies daarover.

Reacties

Laat je reactie achter