Veilig werken verdient meer aandacht

Elk jaar vinden er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim tot gevolg. Bijna 100 werknemers per jaar komen om bij een dodelijk ongeluk tijdens het werk. Hoe veilig is úw bedrijf?
In bepaalde branches is de kans op een ongeval groter: de bouw bijvoorbeeld, maar ook metaal, overslag, industrie en land- en tuinbouw. Vooral 55-plussers en jongeren lopen meer gevaar. Op oudere leeftijd gaat de reactiesnelheid achteruit, waardoor het risico op een ongeval toeneemt. Jongere (en vaak tijdelijke) arbeidskrachten zijn vaak slecht voorgelicht over veilig werken.

Verhoog de veiligheid
Leg u niet neer bij de risico's in uw bedrijf. Verhoog de veiligheid en zorg ervoor dat:

  • Gereedschappen en materialen deugdelijk zijn.
  • Er goede instructies zijn over de manier waarop gewerkt wordt.
  • Onderhoud en inspectie van machines op tijd plaatsvinden.
  • Er binnen uw bedrijf goed toezicht is op veilig werken.


U kunt via de online zelfinspectie Voorkom ongevallen uw organisatie doorlichten op deze punten.

Uitkering
Ongevallen uitsluiten is nooit helemaal mogelijk. Met een collectieve ongevallenverzekering zorgt u voor een uitkering als een medewerker door een ongeval arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Neem contact op met ons kantoor en vraag naar de mogelijkheden.

Reacties

Laat je reactie achter