WULBZ of Ziektewet? Ken het verschil

Zieke werknemers krijgen natuurlijk hun loon doorbetaald. Maar niet iedereen valt onder dezelfde regelgeving. Dat kan leiden tot fouten en die kunnen u duur komen te staan.

Als één van uw medewerkers ziek wordt, betaalt u twee jaar zijn of haar loon door. Dat is vastgelegd in de Wet Uitbetaling Loon bij Ziekte (WULBZ). Maar bepaalde werknemers vallen buiten deze regeling. Het gaat om werknemers

  • zonder 'gewone' arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
  • met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte (zoals uitzendkrachten).


Als deze werknemers ziek worden, krijgen zij een uitkering volgens de Ziektewet (ZW).

Na de 1e 2 jaar ziekte heeft u, indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt verschillende mogelijkheden het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te verzekeren. U kunt het publiek verzekeren. Het UWV betaalt dan de uitkering en verzorgt de re-integratie. U kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. U bent dan als werkgever verantwoordelijk voor de betaling van de uitkering en de re-integratie. Daar tegenover staat een lagere premie. Wij gaan graag samen met u na wat voor u de beste optie is.

Om eigenrisicodrager te worden, moet u tijdig een verzoek bij de Belastingdienst indienen, die vervolgens een beschikking afgeeft. Het blijkt nu dat veel werkgevers aangeven eigenrisicodrager voor de ZW te zijn, terwijl ze die beschikking niet hebben. De Belastingdienst controleert hier tegenwoordig extra op. Fouten kunnen leiden tot aanzienlijke correcties en naheffingen met boete.

Helder over regelgeving
Weet u hoe uw verschillende medewerkers zijn verzekerd? Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Wij gaan na of u aan alle regels voldoet en adviseren u graag over manieren om ziekteverzuim goed te verzekeren.

Reacties

Laat je reactie achter