Wat zijn de risico's van uw bedrijf?

Ruim de helft van de ondernemers is vrijwel niet verzekerd. Dat wil zeggen: de helft van de 1.000 personen die deelnamen aan een ondernemerspoll in augustus van de Telegraaf geeft aan nauwelijks verzekerd te zijn.
De stelling van de poll luidde: 'Als ondernemer ben ik tegen zoveel mogelijk risico's verzekerd'. Een ruime meerderheid van de ondervraagden is ofwel helemaal niet verzekerd. Meer dan de helft zegt niet verzekerd te zijn omdat verzekeringen 'te duur zijn en toch niets dekken'. Ruim een kwart zei enkel de hoognodige verzekering te hebben afgesloten en zelf te sparen voor de oude dag.

Zekere voor het onzekere
Nog geen vijfde van de ondervraagden is wel uitgebreid verzekerd. Zes procent 'neemt liever het zekere voor het onzekere' en 11 procent voegt daar aan toe zich verplicht te voelen aan het personeel om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten.

Risico-inventarisatie
In hoeverre hebben verzekeringen nut en kunt u niet zonder? Die vraag is niet een-twee-drie te beantwoorden, want dat is voor iedere ondernemer verschillend. Maar trek niet te snel de conclusie dat verzekeren niet nodig is. Ga eerst het gesprek aan. Wij helpen u graag in kaart te brengen welke risico's u loopt en wat de impact is van de schade op bijvoorbeeld uw vermogen of de bedrijfscontinuïteit. En we laten u zien welke oplossingen er voor u zijn. Pas dan maakt u de afweging: verzekeren of zelf het risico dragen.

Neem contact met ons op voor een goed gesprek over nut en waarde van uw verzekeringen.

Reacties

Laat je reactie achter